Szybki kontakt
      
94 341 63 30       

30.04.2024  Ogłoszenie wyników!
Szanowni Państwo!
Przedstawiamy wyniki naboru wniosków w ramach projektu "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026" edycja 2024

Listy rankingowe znajdują się w zakładce dokumenty.
Informujemy, że zgodnie z pkt. 8.2.11 Regulaminu konkursu "Nie ma możliwości negocjacji i odwołania od cen merytorycznych, na podstawie  których sporządzona zostaje lista projektów przeznaczonych do dofinansowania".
Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty. Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.
 

15.04.2024  Zapytanie ofertowe Mentor

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w związku z przygotowaniem do realizacji zadania publicznego pt. MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWEFIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026 współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 i koniecznością zachowania zasady racjonalności i efektywności, poszukuje osoby na następujące stanowisko: Mentor.

 


21.03.2024  Nabór do Komisji Oceny Wniosków
Do dnia 31 marca 2024 r. do godziny 12:00 można zgłaszać Operatorowi projektu pn. "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWEFIO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026" kandydatury na członków do Komisji Oceny Wniosków.

14.03.2024   Informujemy, że ruszył nabór wniosków w ramach konkursu na mikrodotacje w roku 2024.

Nabór wniosków trwa od 14.03.2024 do 04.04.2024 do godz. 20:00

Regulaminy dostępne w zakładce DOKUMENTY

Wnioski należy składać poprzez generator dostępny na stronie:

https://generatorwzp.nowefio.pl

„Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030”

03.01.2024  Zapytanie ofertowe Asystent Kierownika Projektu

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w związku z przygotowaniem do realizacji zadania publicznego pt. MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWEFIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026 współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 i koniecznością zachowania zasady racjonalności i efektywności, poszukuje osoby na następujące stanowisko: Asystent Kierownika Projektu.


03.01.2024  Zapytanie ofertowe Animator

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w związku z przygotowaniem do realizacji zadania publicznego pt. MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWEFIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026 współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 i koniecznością zachowania zasady racjonalności i efektywności, poszukuje osób na następujące stanowisko: Animator.


03.01.2024  Zapytanie ofertowe Personel Pomocniczy

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w związku z przygotowaniem do realizacji zadania publicznego pt. MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWEFIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026 współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 i koniecznością zachowania zasady racjonalności i efektywności, poszukuje osoby na następujące stanowisko: Personel Pomocniczy.


24.04.2023  Ogłoszenie wyników!
Szanowni Państwo!
Przedstawiamy wyniki naboru wniosków w ramach projektu "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023" edycja 2023


13.04.2023  Wydłużenie terminu oceny wniosków
Ze względu na dużą liczbę wniosków informujemy, że przedłużamy ocenę mikrodotacji w ramach konkursu “MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023″ wyniki zostaną ogłoszone do dnia 24.04.2023 r.

20.03.2023  Nabór do Komisji Oceny Wniosków
Do dnia 31 marca 2023 r. Operator projektu pn. "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020-2023" czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków.

05.05.2022  Ogłoszenie wyników!
Szanowni Państwo, 
Przedstawiamy wyniki naboru wniosków w ramach projektu "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023" edycja 2022.
02.03.2022  Nabór do Komisji Oceny Wniosków
Do dnia 16 marca 2022 r. Operator projektu pn. „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023” czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków.

10.11.2021  Inspirator Aktywności 2021 – Ogłoszenie Konkursu

W ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021 – 2023" ogłaszamy konkurs na projekt roku 2021!

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie realizatorzy projektów finansowanych z mikrodotacji w roku 2021, których realizacja na dzień ogłoszenia regulaminu już się zakończyła lub trwa maksymalnie do 30.11.2021 roku.


01.09.2021  Informacja dla Realizatorów
W związku z rozpoczęciem realizacji projektów ramach programu MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023 w zakładce Dokumenty znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty:

24.08.2021  Ogłoszenie wyników!
Szanowni Państwo,
Przedstawiamy wyniki naboru wniosków w ramach projektu MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

26.07.2021  Nabór do Komisji Oceny Wniosków

Do dnia 2 sierpnia 2021 r. Operator projektu pn. „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023” czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków.

 Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać do dnia 2 sierpnia 2021r. do godz. 15.30 na adres mailowy  fio2020@karrsa.pl lub pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście (decyduje data wpływu do Operatora) na adres Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin z dopiskiem „NABÓR KOW MIKRODOTACJE NOWEFIO”.

W skład KOW wchodzić będą uprawnieni przedstawiciele Operatora, organizacji pozarządowych, znający specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowych, autorytety znające specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowych. KOW powołana będzie przez Prezesa Zarządu. Dla zapewnienia przejrzystości i niezależności pracy ekspertów, dane członków Komisji oceniających poszczególne wnioski, zostaną utajnione.

  

„Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030”


19.07.2021  RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW !
Informujemy, że ruszył nabór wniosków w ramach konkursu na mikrodotacje w roku 2021.

Wnioski należy składać poprzez generator dostępny na stronie:

https://generatorwzp.nowefio.pl

Nabór wniosków trwa od 19.07.2021 do 06.08.2021 do godz. 20:00.

„Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030”


A
A
A
Generator wniosków NOWEFIO na lata 2021-2023