Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Retina

WSPARCIE ANIMACYJNE W RAMACH PROJEKTU
„MIKRODOTACJE , LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM  2021-2023”
OBEJMUJE:


  • Organizowanie spotkań animacyjnych w formie warsztatów partycypacyjnych
  • Zapoznawanie uczestników spotkań z dobrymi praktykami (przykładowymi małymi projektami zrealizowanymi w regionie w podobnych inicjatywach) Indywidualne konsultacje z przyszłymi Wnioskodawcami/ Realizatorami
  • Pomoc w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych
  • Wsparcie w efektywnym wydatkowaniu środków oraz rozliczaniu mikrodotacji
Retina

CEL ANIMACJI LOKALNEJ:


  • Przygotowanie liderów społeczności lokalnych do identyfikacji inicjatyw oddolnych
  • Przygotowanie społeczności lokalnych do samodzielnego podejmowania i realizowania działań w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023"
Powiat koszaliński
M. Koszalin
Powiat sławieński
Powiat kołobrzeski
Powiat białogardzki

Mapka regionu


Animator
Łukasz Drążkiewicz

l.drazkiewicz@karrsa.pl
tel. 515 416 890
<

Animatorka
Magdalena Osipowicz

m.osipowicz@karrsa.pl
tel. 501 242 381
A
A
A
Generator wniosków NOWEFIO na lata 2021-2023