Szybki kontakt
      
094 341 63 30       

Projekt realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego
w ramach środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014-2020 Priorytet I

PROJEKT REALIZOWANY OD 1 CZERWCA 2014 DO 30 LISTOPADA 2016 ROKU

CO OFERUJEMY:


paper-bag

Wsparcie animacyjne na terenie całego województwa zachodniopomorskiego


Gift-Box

Mikrogranty w kwocie do 5000 zł
 


DLA KOGO:


Compas

Młode organizacje pozarządowe


Pensils

Grupy samopomocowe


Book

Grupy nieformalne


NA CO:


Map

Działania na rzecz społeczności lokalnej mieszczące się w sferze pożytku publicznego


Retina

Początkowy rozwój młodych organizacji pozarządowych
 


PRZYPOMINAMY

W związku z wykorzystaniem puli środków na rok 2016 nie przyjmujemy już wniosków do konkursu "Mikrodotacje -Małe inicjatywy Lokalne"
Czytaj więcej

Listy rankingowe

Szanowni Państwo, W zakładce dokumenty znajdują się listy rankingowe wniosków złożonych w ramach tegorocznego naboru. W związku z wykorzystaniem puli środków na rok 2016 nabór wniosków zostaje zamknięty.
Czytaj więcej

UWAGA

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, listy rankingowe naboru 2016 wniosków złożonych w ramach konkursu "MIKRODOTACJE- Małe Inicjatywy Lokalne", zostaną opublikowane 29 kwietnia br. (tj. w piątek).
Czytaj więcej